💠 ครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน FTI EXPO 2022 พบปาฐกถาพิเศษ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดงาน FTI EXPO 2022 🚩

เข้มข้นด้วยวิสัยทัศน์และแนวคิดด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พร้อมรับฟัง FTI Future Forum โดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม ในหัวข้อ ก้าวใหม่อุตสาหกรรมไทย ในยุค New Normal และ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว. กระทรวงการคลัง ในหัวข้อ การกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศด้วยมาตรการการเงินและการคลัง ร่วมด้วย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท.

🌈FTI Expo 2022 ได้รับมาตรฐาน Safe Travel ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพระดับโลก และได้รับมาตรฐาน SHA คือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
เป็นการจัดงานที่มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของประเทศในการมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutrality และ Net Zero
นอกจากนี้ภายในงาน FTI Expo 2022 ได้นำแนวคิด PackBack มาใช้ในการนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่เกิดขึ้นภายในงาน กลับไปเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

🚩วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565
เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เชียงใหม่
📌ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://ftiexpo.com
—————
#FTIExpo2022
#SHAPINGFUTUREINDUSTRIES
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย