วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบัน SMI พร้อมด้วยนายวีรชัย คุณาวิชยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นประธานร่วมในประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน FTI EXPO 2022 ร่วมกับ exhibitor พร้อมด้วยคณะทำงานของสภาอุตสาหกรรมฯ ณ ห้อง PFP Healthy Tasty (1011) และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ