💠 เวที FTI Future Forum ในงาน FTI EXPO 2022 พบกับ 3 ผู้นำภาคเอกชน ในนาม กกร. กับการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พร้อมรับฟังการสะท้อนมุมมองเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจ
⚙️ ปัจจัยที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และความท้าทายของภาคธุรกิจไทย
⚙️ การเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจในอนาคต
⚙️ เป้าหมายสำคัญของ 3 องค์กร ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน

พบกันวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 -​15.00 น. ณ ห้องลีลาวดี ลงทะเบียนเข้าฟังได้ที่ www.ftiexpo.com/forumwww.ftiexpo.com/forum

 

 

🌈FTI Expo 2022 ได้รับมาตรฐาน Safe Travel ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพระดับโลก และได้รับมาตรฐาน SHA คือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
เป็นการจัดงานที่มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของประเทศในการมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutrality และ Net Zero
นอกจากนี้ภายในงาน FTI Expo 2022 ได้นำแนวคิด PackBack มาใช้ในการนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่เกิดขึ้นภายในงาน กลับไปเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

🚩วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565
เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เชียงใหม่
📌ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://ftiexpo.com
—————
#FTIExpo2022
#SHAPINGFUTUREINDUSTRIES
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย