วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นายอรินทร์ จิรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้ง BIMSTEC หรือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
โดยงานนิทรรศการดังกล่าว จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือบิมสเทค และผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ รวมถึงบทบาทการเป็นประธานของไทยในปี 2565 นี้

โดย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการ พร้อมด้วย เลขาธิการ BIMSTEC (H.E.Mr.Tenzin Lekphell) และเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย (H.E.Ms.Suchitra Durai)ร่วมกล่าวสุนทรพจน์

บิมสเทค (BIMSTEC) เป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของโลกในเชิงจำนวนประชากร ขนาดและศักยภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งภูมิภาคอ่าวเบงกอลกำลังมีความสำคัญเพิ่มขึ้นในแง่ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจและการค้า ในฐานะที่ไทยเป็นประธานบิมสเทค ไทยจะร่วมผลักดันการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือความท้าทายและวิกฤตรูปแบบต่าง ๆ และมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอย่างใกล้ชิดเพื่อมุ่งให้อนุภูมิภาคอ่าวเบงกอลมีความมั่งคั่ง ยั่งยืน และเปิดกว้างสู่โอกาสในด้านต่างๆ ต่อไป