🎛 บริษัท เทอร์ม โคโค อินโนเวชั่น จำกัด
พร้อมโชว์นวัตกรรมเครื่องแปรรูปมะพร้าวพร้อมดื่ม ปอก เจาะ ผ่า สกัด และนวัตกรรมล่าสุดเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวสดที่สามารถปอกข้าง ปอกหัว และตัดฐานมะพร้าว, พร้อมดันเศษฐานมะพร้าวออกโดยเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่ใช้ 2 สิทธิบัตรร่วมกัน ลูกค้าที่สนใจสามารถนำไปประกอบอาชีพ ทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

💡พบกันที่บูธ J1

➡️ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ftiexpo.com/business-matching/

🚩29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

📌ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://ftiexpo.com

🌈FTI Expo 2022 ได้รับมาตรฐาน Safe Travel ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพระดับโลก และได้รับมาตรฐาน SHA คือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
เป็นการจัดงานที่มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของประเทศในการมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutrality และ Net Zero
#FTIExpo2022
#SHAPINGFUTUREINDUSTRIES
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์