💠 เวที FTI Future Forum ในงาน FTI EXPO 2022 ชวนทุกท่านร่วมรับฟังเรื่องราวด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พบกับหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

💎 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสและยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน : ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
💎 การบริหารธุรกิจไอทีในยุค Digital Disruption และมุมมองปี 2022 แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และตลาดไอทีปี 2565 “รุ่งหรือร่วง” : Panel Discussion โดย Synnex, Microsoft,intel, DELL, Huawei
💎 Shaping 5G Industry Transition Towards Digital and Green Energy เพื่อรับอนาคตที่สดใส นำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ทุกบ้านและทุกองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ เชื่อมต่อโลกอัจฉริยะและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน : ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

พบกันในวัน 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องสัมมนา “ลีลาวดี” ลงทะเบียนเข้าฟังได้ที่ www.ftiexpo.com/forum

🌈FTI Expo 2022 ได้รับมาตรฐาน Safe Travel ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพระดับโลก และได้รับมาตรฐาน SHA คือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยวเป็นการจัดงานที่มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของประเทศในการมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutrality และ Net Zero
นอกจากนี้ภายในงาน FTI Expo 2022 ได้นำแนวคิด PackBack มาใช้ในการนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่เกิดขึ้นภายในงาน กลับไปเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

🚩วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565
เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เชียงใหม่
📌ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://ftiexpo.com
—————
#FTIExpo2022
#SHAPINGFUTUREINDUSTRIES
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#SHAPINGFUTUREINDUSTRIESforSTRONGERTHAILAND