เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้การต้อนรับ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายสืบศักดิ์ สืบภักดี เลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะฯ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งกล่าวแนะนำภารกิจภายใต้การดำเนินงานของสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน