💠 เวที FTI Future Forum ในงาน FTI EXPO 2022 ร่วมฟังทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรมกับแนวคิด BCG และ BCG Model ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ให้เข็มแข็ง
โดย…✨ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม ในหัวข้อ ‘ก้าวใหม่อุตสาหกรรมไทย ในยุค New Normal

🚩 พบกันในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เชียงใหม่
💻 ดูรายละเอียดงานและลงทะเบียนได้ที่ https://ftiexpo.com/forum/
———
🌈FTI Expo 2022 ได้รับมาตรฐาน Safe Travel ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพระดับโลก และได้รับมาตรฐาน SHA คือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว เป็นการจัดงานที่มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของประเทศในการมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutrality และ Net Zero
นอกจากนี้ภายในงาน FTI Expo 2022 ได้นำแนวคิด PackBack มาใช้ในการนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่เกิดขึ้นภายในงาน กลับไปเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

#FTIExpo2022
#SHAPINGFUTUREINDUSTRIES
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย