💠 ทำไมทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย จึงตื่นตัวลุกขึ้นมาให้ความสำคัญ กับ “ESG
แล้ว ESG คืออะไร สำคัญ กับการขับเคลื่อนธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย ยังไง ร่วมค้นหาคำตอบกับ ผู้บริหารกลุ่มปูนซีเมนต์ไทย (SCG) ได้ใน FTI Future Forum ที่งาน FTI EXPO 2022 นี้

✨ คุณธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
สุชัย กอประเสริฐศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัตการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อกระดาษ SCGP
นิวัฒน์ อธิวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) จะมาร่วมพูดคุยถึงการบริหารงานของ SCG ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชัน
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ตามแนวทาง ESG และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
เปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้น
ด้วย Passion ของทุกคนในองค์กรเพื่อมอบ “สิ่งที่ดีกว่า” แก่สังคม
ภายใต้คำมั่นสัญญา “Passion for Better”

🚩พบกันในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เชียงใหม่
💻 ดูรายละเอียดงานและลงทะเบียนได้ที่ https://ftiexpo.com/forum/
————–
🌈FTI Expo 2022 ได้รับมาตรฐาน Safe Travel ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพระดับโลก และได้รับมาตรฐาน SHA คือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
เป็นการจัดงานที่มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของประเทศในการมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutrality และ Net Zero
นอกจากนี้ภายในงาน FTI Expo 2022 ได้นำแนวคิด PackBack มาใช้ในการนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่เกิดขึ้นภายในงาน กลับไปเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

#FTIExpo2022
#SHAPINGFUTUREINDUSTRIES
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย