เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา, นางสาวพิมพ์นารา จิรานิศานนท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายวิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับนายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) พลตรี รศ.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู และคณะฯ เข้าพบเนื่องในโอกาสแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการนี้ได้ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการเชิญภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมงาน Science Literacy ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นี้ รวมถึงความร่วมมือต่าง ๆ ต่อไป ณ ห้องมงคลสุธี (801) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย