วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานและประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) และคณะกรรมการ ส.อ.ท. ให้การต้อนรับนายวีระพงศ์ มาลัย ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมคณะผู้บริหาร สสว. เนื่องในโอกาสเข้าแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องมงคลสุธี

พร้อมรับฟังนโยบายการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย รวมถึงหารือถึงแนวทางความร่วมมือ ระหว่าง สสว. และ ส.อ.ท.ในอนาคต สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรม