วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยคณะบริหาร ร่วมประชุมฯ พร้อมกันนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรัช แทนบุญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มาบรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย” ณ ห้อง Passion (802) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย