💠 FTI FUTURE FORUM รับฟัง “ความท้าทาย COP26 กับบริบทการใช้พลังงานของประเทศไทย
🔸ทำไมต้องสนใจเรื่อง COP26 และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
🔸การผลักดันรถ EV จะมีแผนรองรับการใช้พลังงานอย่างไร
🔸แผนการเปลี่ยนใช้น้ำมัน Euro 5-6 โอกาสหรือปัญหาสำหรับเกษตรกรจะได้รับผลกระทบจากการใช้ไบโอดีเซลลดลง
🔸นโยบายรัฐเกี่ยวกับการบริหารจัดการการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของไทยให้เป็นมาตรฐานสากล
🔸การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน

⏩โดย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. ห้องลีลาวดี

พบกันที่งาน FTI Expo 2022 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จ.เชียงใหม่

💻 ดูรายละเอียดงานและลงทะเบียนได้ที่ https://ftiexpo.com/forum/

#FTIExpo2022
#SHAPINGFUTUREINDUSTRIES
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย