เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมด้วย นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานและประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) และคณะกรรมการ ส.อ.ท. ได้ให้การต้อนรับ นางสาวนารถนารีย์ รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Bank และคณะผู้บริหาร เข้าพบแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องมงคลสุธี

พร้อมรับฟังนโยบายการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย รวมถึงหารือถึงแนวทางความร่วมมือ ระหว่าง SME Bank และ ส.อ.ท.ในอนาคต สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และผลักดันการเข้าถึงการขอรับสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อ BCG ในภาคอุตสาหกรรม