22 มิ.ย. 65 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. ร่วมบรรยายพิเศษงานสัมมนา “สู่โอกาสใหม่ Stronger Thailand” ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อโอกาสใหม่” นำเสนอบทบาทของภาคอุตสาหกรรม ในการร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและแนวทางการสร้างโอกาสใหม่ของประเทศ โดยมี นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช. ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ฉายภาพทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และแนวทางฟื้นฟูประเทศหลังสถานการณ์โควิด และอีกหนึ่งไฮไลต์ของงาน เป็นการสนทนาเสวนา หัวข้อ “Stronger Bangkok; Stronger Thailand” โดยนายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเปิดแนวคิด มุมมอง และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารของผู้ว่าฯ กทม. และบทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างศักยภาพของประเทศ ในการก้าวไปสู่เป้าหมายของประเทศไทยที่เข้มแข็งมากขึ้น สอดรับนโยบายการเปิดประเทศที่มีความเข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืน ณ ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ