เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมด้วย นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานและประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) และคณะกรรมการ ส.อ.ท. ให้การต้อนรับ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจีประเทศไทย และนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ้กซ์เช้นจ์ พร้อมด้วยคณะ เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องมงคลสุธี

ทั้งนี้ ยังได้มีการหารือแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs/Startups เข้าสู่ตลาดทุน โดยผ่านกลไกความร่วมมือในการจัดอบรมเพื่อเตรียมความผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดทุน โดยผ่านหลักสูตร Incubation & Acceleration Program