เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วย นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รักษาการประธานสภาธุรกิจไทย-อียิปต์ นายญาณพล ลิมปนะโชคชัย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และผู้แทนจากคณะกรรมการสายงานต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Moustapha Mahmoud El Kouny) นายกสมาคมความสัมพันธ์ไทย-แอฟริกา (นายปกรณ์ ปั้นลี้) และคณะ ณ ห้องมงคลสุธี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยระหว่างการหารือ เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำถึงความได้เปรียบในการเข้ามาลงทุนในอียิปต์ โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจคลองสุเอซของอียิปต์ (Suez Canal Economic Zone: SCzone) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ อีกทั้ง ยังได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐบาลอียิปต์ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และรองเท้า
อนึ่ง ประเทศอียิปต์ถือเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญ ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างทวีปเอเชีย และยุโรป หากผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุน จะได้ประโยชน์จากการที่อียิปต์มีความตกลงการค้าเสรีกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป แอฟริกา รวมถึงกลุ่มประเทศอาหรับ

ทั้งนี้ สภาธุรกิจไทย-อียิปต์ ยินดีเป็นสื่อกลางส่งเสริมความร่วมมือให้แก่ผู้ประกอบการไทยและอียิปต์ เพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยสถานเอกอัครราชทูตยินดีช่วยผลักดันการจัดกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างไทย และอียิปต์ด้วยเช่นเดียวกัน