เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วย นายอรินทร์ จิรา รองประธาน ส.อ.ท. นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รักษาการประธานสภาธุรกิจไทย-อียิปต์ นายญาณพล ลิมปนะโชคชัย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และผู้แทนจากคณะกรรมการสายงานต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (H.E. Mr. Ovikuroma Orogun Djebah) นายกสมาคมความสัมพันธ์ไทย-แอฟริกา (นายปกรณ์ ปั้นลี้) และคณะ ณ ห้องมงคลสุธี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยในการหารือ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำเสนอโอกาสของตลาดไนจีเรีย ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีอัตราการเติบโตสูง อีกทั้ง ยังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ และถ่านหิน เป็นตัน จึงเป็นโอกาสของนักลงทุนไทย ที่จะเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตก๊าซธรรมชาติ และพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ รัฐบาลไนจีเรียยังมีแผนพัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะในภาคการเกษตร เพื่อลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทุนในสาขาดังกล่าว และแสวงโอกาสผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร

ทั้งนี้ ส.อ.ท. มีกลุ่มอุตสาหกรรม 45 กลุ่ม ซึ่งรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ยา อาหาร และเครื่องจักรกลการเกษตร โดยจะสื่อสารให้สมาชิกได้เห็นถึงโอกาสในการเข้าไปลงทุนในประเทศไนจีเรีย ที่ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจในภูมิภาคแอฟริกา