☘️”Stable and Sustainable ASEAN Leader”

⏩ไทยเบฟร่วมแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมการผลิตและองค์ความรู้ในการสร้างความยั่งยืนระดับโลก ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงเวลา

🍃ภายใต้แนวคิด BCG Economy ผ่าน การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ด้วยการ upcycling ขวดน้ำ PET นำไปผลิตผ้าห่ม rPET เพื่อแจกให้แก่ผู้ประสบภัยผ่านโครงการไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว

✅และพบกับหลากหลายโครงการต้นแบบที่เกิดจากการผลักดันการสร้างแพลตฟอร์ม SE นวัตกรรมทางสังคมที่สร้างรายได้ให้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
ณ โซนประตูท่าแพ และบูธ A309

🚩วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เชียงใหม่
📌ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://ftiexpo.com
—————
#FTIExpo2022
#SHAPINGFUTUREINDUSTRIES
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย