เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน KOSOVO – THAILAND ECONOMIC FORUM โดยได้รับเกียรติจาก นางวีโยซา ออสมานี ซาดรีอู (H.E. Mrs. Vjosa Osmani Sadriu) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐคอซอวอ กล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมแมริออท (สุรวงศ์) กรุงเทพฯ

ภายในงานได้จัดการนำเสนอข้อมูลด้านศักยภาพด้านการค้า การลงทุน รวมถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ทั้งนี้ สาธารณรัฐคอซอวอยังมีแผนในการจัดทำ Dry Port เพื่อช่วยในการสร้างความได้เปรียบด้านโลจิสติกส์ ซึ่งฝ่ายไทยได้เสนอให้มีความร่วมมือ หรือการศึกษา Success Case จากไทยได้

โดยภาคเอกชนไทยมองว่า ควรมีความร่วมมือกันในหลายมิติโดยเฉพาะการร่วมทุนในกลุ่มสาขา Start Up ที่มีศักยภาพ อาทิ สาขา Food Tech, Digital Economies, และ Digital Industries เป็นต้น