เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรองประธานสภาธุรกิจไทย – อินโดนีเซีย นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมดัวยกรรมการจากสภาธุรกิจไทย-อินโดนีเซีย เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะสภาผู้แทนภูมิภาค (The House of Regional Representatives) ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นำโดย Hon. Mr. Tubagus Muhammad Ali Ridho Azhari ในโอกาสเยือนประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) โดยมี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานให้การต้อนรับ ณ ห้อง ATHENEUM 3-4 ชั้น 6 โรงแรม The Athenee กรุงเทพฯ

ทั้งสองฝ่ายได้มีการแนะนำภารกิจของแต่ละองค์กร และหารือถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคต โดยฝ่ายไทย ได้เสนอให้อินโดนีเซียเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยง Regional Supply Chain ในภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน รวมถึงเสนอให้อินโดนีเซียพิจาณาปรับแก้ไขกฎระเบียบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น เช่น การต่ออายุวีซ่า (Visa) หรือใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

ทั้งนี้ อินโดนีเซียมีแผนที่จะย้ายเมืองหลวง จากจาร์กาตา ไปยังเกาะบอร์เนียว โดยใช้ชื่อเมืองหลวงแห่งใหม่ ว่า “นูซันตารา” โดยจะดำเนินโครงการสร้างเมืองหลวงใหม่ราวต้นปี 2567 ซึ่งคณะผู้แทนของอินโดนีเซีย ได้เชิญชวนให้นักลงทุนชาวไทย เข้าไปลงทุนในจังหวัดต่างๆของประเทศอินโดนีเซีย เช่น ปาปัวตะวันตกและจาการ์ตา ด้วย