วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 148 ปี โดยมี นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมศุลกากรให้การต้อนรับ ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการแพทย์ แก่คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร