กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ Startup ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันภาคอุตสาหกรรมไทยในการยกระดับและพัฒนาสู่ความยั่งยืน

เปิดรับสมัครวันนี้