วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดโครงการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนประธาน ส.อ.ท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ภาวะเศรษฐกิจภาพรวมต่างประเทศและในประเทศ” ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรยายหัวข้อ “การปฏิวัติเกษตรอุตสาหกรรม” ณ โรงแรมตักสิลามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ โครงการฯจัดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้และมุมมองการพัฒนาเศษฐกิจให้กับบุคลากรในจังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก