เมื่อวัน​พฤหัสบดี​ที่ 7 กรกฎาคม​ 65 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “SMART SME EXPO 2022” ณ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งจัดโดย บริษัทพีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีนายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ และนายถาวร กนกวลีวงค์ รองประธานสถาบัน SMI เข้าร่วมด้วย

รวมถึงได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “โอกาสของ SMEs ไทย หลังโควิดและวิกฤติสงคราม รัสเซีย ยูเครน” ร่วมกับ สสว. และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยคุณอภิชิต นอกจากได้พูดถึงผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมจากวิกฤติสงคราม รัสเซีย ยูเครนแล้ว ยังได้นำเสนอกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมฯ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบด้วย อาทิ หลักสูตร K-FTI Acceleration Program สำหรับเตรียมความพร้อม SME/Startups สู่ตลาดทุน, โครงการ Smart Agriculture Industry (SAI), การรับรองสินค้า Made in Thailand

#สถาบันsmiเคียงคู่ผู้ประกอบการ
#ONEFTI
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย