วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายชยุต ศรีเพียร กรรมการ ส.อ.ท. นายชญานินทร์ โพธิวรคุณ กรรมการสายงานต่างประเทศ และ นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ เดินทางไปร่วมลงนามในสมุดลงนามแสดงความอาลัย เพื่อไว้อาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรม ของนายอาเบะ ชินโซ (Mr. ABE Shinzo) อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น พร้อมทั้งได้มอบสาส์นแสดงความเสียใจ โดยมี Mr. TASAKA Takuro อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย