เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม Passion (802) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พร้อมกันนี้ ส.อ.ท. ได้รับเกียรติจาก นายวสันต์ ติรางกูร รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน (ด้าน Climate Change) ผู้เเทนจากผู้พัฒนาบริษัท บล็อคฟินท์ จำกัด บรรยายพิเศษ “Carbon Credit / REC และการซื้อขายผ่าน RE&CC Exchange Platform”