วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 65 นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ ในการต้อนรับและหารือกับคณะผู้บริหารจากองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ได้แก่ Mr. Peter Wong ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ และ Ms. Shirley Ng ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและเอเชียใต้ ณ ห้องประชุม TOYOTA (1015) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยในการประชุมได้หารือถึงความร่วมมือที่เป็นไปได้ระหว่างสภาอุตสาหกรรมฯและ HKTDC ในการส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการผ่านการจับคู่ธุรกิจ (Bussiness Matching)

ซึ่ง HKTDC เป็นผู้จัดงาน Belt and Road Summit โดยประกอบด้วย งานนิทรรศการทางธุรกิจ งานสัมมนาออนไลน์ และงานจับคู่ธุรกิจออนไลน์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และภาคอุตสาหกรรมในประเทศต่าง ๆ