เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ และหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) เข้าร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของประธานสภาอุตสาหกรรมฯ โดยมี H.E. Mr. Kazuya Nashida เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ