วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเสวนางาน TDRI EIS ในหัวข้อ “Macroeconomic Update: Coping with the Risk of Global Stagflation” ร่วมเสวนากับ ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ดร.ดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ณ โรมแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

โดย ประธาน ส.อ.ท. นำเสนอถึงภาพรวมและแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอตัวลงจากปัจจัยเชิงลบ อาทิ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังยืดเยื้อและมีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง, ปัญหา Supply Chain Disruption และ Supply Shortage ที่ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้นเร็วในหลายประเทศ เป็นต้น โดยอุตสาหกรรมที่ยังฟื้นตัวได้ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ที่การผลิตยังขยายตัวได้ อุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก คาดว่าจะส่งออกได้ถึง 1.2-1.3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ส่วนอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ เช่น อุตสาหกรรมที่นำเข้าวัตถุดิบมาผลิตสินค้าจำหน่ายภายในประเทศเป็นหลัก

อย่างไรก็ดี แนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรม โดย ส.อ.ท. เน้นการขับเคลื่อนทั้ง First Industries อุตสาหกรรมเดิมที่ประกอบด้วย 45 กลุ่มอุตสาหกรรม (11 คลัสเตอร์) 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด (5 ภาค/คลัส
เตอร์จังหวัด) และ Next-GEN Industries อุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต ประกอบด้วย 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curves) รวมถึง การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย BCG ซึ่งไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก และการผลักดัน Climate Change ภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็นสำคัญ