วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ RCEP และ IPEF จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยจากวิกฤตโควิดได้จริงหรือ? สัมมนาดังกล่าว เป็นการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดขึ้น ณ โรงแรม ดิ แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

ประธาน ส.อ.ท. ยังได้ร่วมให้ทัศนะถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านการค้า การลงทุน เทคโนโลยี และภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงโอกาสของไทยทั้งด้านการส่งออก การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากการที่ไทยกับการเข้าร่วม FTA ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง RCEP เขตการค้าเสรี ที่ใหญ่ที่สุด ณ ขณะนี้

ทั้งนี้ ยังได้ให้ความเห็น และมุมมองต่อกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) รวมถึงโอกาสของผู้ประกอบการไทยในอนาคตอีกด้วย