เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายอดิศร ตันเองชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ ยกทีมคณะกรรมการสภาฯ ภาคใต้ ร่วมกับคณะ ส.อ.ท. จัดการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ภาคใต้ ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ โรงเเรม Loft Mania Boutique อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มเเข็ง เเละเยี่ยมเยือนสมาชิก จังหวัดชุมพร
2. ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ ส.อ.ท. เเละ FTI e-Member Card
3. ร่วมผลักดัน เเละเเก้ไขปัญหาต่างๆ
4. ประสานความร่วมมือระหว่าง ส.อ.ท. สภาฯ ภาคใต้ เเละสภาฯ จังหวัดในพื้นที่