วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสฯ นายวีรชัย มั่นสินธร รองประธานฯ และนายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ กรรมการบริหารฯ ร่วมต้อนรับ นายหลี่ เฟิง ผู้แทน CCPIT ประจำประเทศไทยและคณะ ณ ห้องมงคลสุธี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยหน่วยงาน CCPIT ประจำประเทศไทย เป็นหน่วยงานภายใต้รัฐบาลประเทศจีน ที่มีหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนของจีนในไทย ซึ่งให้บริการด้านข้อมูลการค้า การลงทุนแก่บริษัทผู้ลงทุนทั้งไทยและจีน รวมถึงทำหน้าที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ

ทั้งนี้ สองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานเพื่อส่งเสริมภาคการลงทุนระหว่างกันในอนาคต เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการลงทุนในไทยและจีนระหว่างกัน รวมถึงการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยและจีนในอนาคต