วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ส.อ.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมฯ
พร้อมกันนี้ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกิตติมศักดิ์ ส.อ.ท. ได้มอบเงินรายได้จากการขายหนังสือ “เส้นทางชีวิต CEO นักยุทธศาสตร์ไทย สุพันธุ์ มงคลสุธี” ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2565 จนถึง ปัจจุบัน ให้กับมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม The Synergy Hall ตึก C ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ