วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายวิถี สุพิทักษ์ รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (สอก.) ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council: TFCC) ภายใต้ สอก. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมงานครบรอบวันสถาปนา อ.อ.ป. ปีที่ 75 ภายใต้แนวคิด ‘We Are FIO : อ.อ.ป. มุ่งมั่นปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน’ โดยมี นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ยังได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโดยรอบสวนป่า อ.อ.ป. ทั่วประเทศและบุตรธิดาของผู้ปฎิบัติงาน อ.อ.ป. ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ