วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council หรือ ABAC) ได้เป็นประธานการประชุม ABAC ครั้งที่ 3/2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2565 ณ Royal International Convention Palace Ha Long ประเทศเวียดนาม

ในการประชุมวันแรกได้รับเกียรติจาก ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม Nguyen Xuan Phuc ร่วมเปิดงานพร้อมหารือกับผู้แทนสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคจาก 18 เขตเศรษฐกิจ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญที่สมาชิกจะร่วมกันสรุปข้อเสนอของภาคเอกชนต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ (ABAC Dialogue with APEC Leaders) ครั้งที่ 4/2022 เดือนพฤศจิกายน 2565 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย