วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานงานสมาชิกสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสำนักประธาน ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง ต่อมา เวลา 08.00 น. ได้ร่วมลงนามถวายพระพร ถวายแจกันดอกไม้ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

จากนั้นเวลา 17.15 น. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานและนายทะเบียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย ณ ท้องสนามหลวง