เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย นายญาณพล ลิมปนะโชคชัย รองเลขาธิการ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีในงานเลี้ยงฉลองวันชาติอียิปต์ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมี เอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Moustapha Mahmoud El Kouny) เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า 30 ท่าน จากทั้งภาครัฐและเอกชน