นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council หรือ ABAC) แถลงข่าวความสำเร็จการประชุม ABAC ครั้งที่ 3/2022 ที่เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม

โดยที่ประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ (APEC Business Advisory) ได้สรุปข้อเสนอ 5 ด้านที่จะนำเสนอต่อผู้นำประเทศ 21 เขตเศรษฐกิจที่จะมาประชุมในงาน APEC CEO Summit 2022 ณ กรุงเทพมหานคร ได้แก่

-Regional Economic Integration
-MSME and Inclusiveness
-Finance and Economics
-Sustainabilty
-Digital

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปคให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง