วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ รองประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม นายวิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล เลขาธิการสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม และนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับและหารือกับคณะผู้บริหารจากหน่วยงาน ESG ได้แก่ Mr. Tristan Koh และ Ms. Si Qian Tan ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคประเทศไทย ณ ห้องมงคลสุธี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยได้หารือถึงความร่วมมือที่เป็นไปได้ของสองหน่วยงานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผ่านกลไกการสนับสนุนรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบของเงินทุนสนับสนุนและการเชื่อมโยงเครือข่ายทางเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ESG เป็นหน่วยงานรัฐภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (Ministry of Trade and Industry,MTI) ที่ทำหน้าที่พัฒนาความสามารถของบริษัทและผู้ประกอบการของสิงคโปร์ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน