1 ส.ค. 65 นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานสื่อสารองค์กร ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (Bangkok Post) ณ บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร