วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ นายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมฯ และนายคณิต วัฒนวิเชียร นายปิงซุน หวัง กรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมให้การต้อนรับและหารือกับคณะจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) นำโดย Mr. Nick Ni, Director of the Economic Division ณ ห้องมงคลสุธี สภาอุตสาหกรรมประจำประเทศไทย

โดยหารือถึงโอกาสการสร้างความร่วมมือกันระหว่างสองหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยและไต้หวันในการการค้า การลงทุน รวมถึงมุมมองด้านภูมิรัฐศาสตร์ และความเห็นของการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ของภาคเอกชนไทย

นอกจากนี้ TECO ได้เชิญสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือ ฮาร์ดแวร์ในไต้หวัน “Taiwan International Tools & Hardware Expo” (TITE) กำหนดการระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์