เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจากนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเสาหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ รวมถึงพบปะเชื่อมสัมพันธไมตรี ในโอกาสที่ผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) (ปตท.) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ส.อ.ท. ในวาระปี 2565-2567 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ (อาคาร 1) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)