เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายชัยยันต์ ใจเย็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา นายธนพจน์ ศุภศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง นายตริน พงษ์เภตรา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายชริน ธำรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเกษตรท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจผ่านมาตรการ depa mini Transformation Voucher เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ​นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โครงการดังกล่าวฯ จะช่วยเพื่อผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเกษตรท่องเที่ยว 150 ราย และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 125 ราย ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่า 8 ล้านบาท

​ด้านนายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และนำเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุน สร้างโอกาส และรายได้ในภาวะเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลาย โดยสภาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มเกษตรท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการภาคใต้ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดกลไกหมุนเวียนในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป