เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาเนื่องในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหน่งในประเทศไทยของ Mr. Michael Heath, Chargé d’ Affaires a.i., U.S. Embassy Bangkok ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย