วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน PPTV FORUM 2022 “ปราบคอร์รัปชัน ทางออกลงทุนไทย” (Ending Corruption: Key to Boosting Investment in Thailand) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และร่วมระดมแนวทางแก้ไขปัญหาการคอรัปชัน ซึ่งสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง36 จัดเสวนาในรูปแบบออนไลน์

โดย ประธาน ส.อ.ท. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การเรียกความเชื่อมั่น เพิ่มการลงทุนในประเทศไทย” ร่วมกับ ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจเอกชน ณ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน