วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้มอบหมายนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานงานสมาชิกสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยงานสำนักประธาน ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ท้องสนามหลวง พร้อมทั้งได้ร่วมลงนามถวายพระพร ถวายแจกันดอกไม้ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

จากนั้นเวลา 17.45 น. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานและนายทะเบียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องสนามหลวง