เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเสวนาในงาน DIPROM AgriBiz Scale Up เสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพนักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่รองรับการแข่งขันในตลาดโลก พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยการสร้างมูลค่าจากภาคการเกษตรไทยให้มีมูลค่าสูง พร้อมเวทีเสวนาความรู้จากกูรูชั้นนำที่จะมาร่วมแบ่งปันมุมมองของการขับเคลื่อน Agri สู่ AgriBiz-AgriTech โดยมีผู้ร่วมเสวนา นายศุภฤทธิ์ เมฆอรุณกมล (คุณจิ๊บ), SME Business Director, SCB นายธีรพัฒน์ เลิศศิริประภา (คุณบอนด์), CEO Kouen Group นายอริญชย์ พฤกษานุศักดิ์ (คุณแบงค์), Agriculture Vertical Lead, True Digital Group พร้อมด้วยนายวุฒิธร มิลินทจินดา (คุณวู้ดดี้) ณ ห้อง SDGs Lab ชั้น 1 อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้ นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา ได้กล่าวถึงภาพรวมของปัญหาด้านเกษตรของประเทศไทยในปัจจุบันว่า ควรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยมีหลักการที่ชัดเจนในการปลูกพืชซึ่งควรได้รับการสนับสนุนและให้ความรู้แก่เกษตรกรจากทางภาครัฐ สำหรับเป้าหมายในปีนี้ทางโครงการฯ จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพนักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่รองรับการแข่งขันในตลาดโลก พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยการสร้างมูลค่าจากภาคการเกษตรไทยให้มีมูลค่าสูง