วัน​พฤหัสบดี​ที่ 18 สิงหาคม 2565 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติร่วมเสวนา “ถอดบทเรียนการเติบโต และแนวทางการส่งเสริม Small to Medium” ร่วมกับ นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และดีไซน์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นางสาวภัทรพร จิรัญญกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี เอส เอ็น อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยู้ฟิชบอล จำกัด จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ

โดย นายอภิชิต รองประธาน ส.อ.ท. ได้นำเสนอข้อคิดเห็นและแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณ์และความต้องการของ SME เรื่องช่องว่างการสนับสนุนของภาครัฐ และการสนับสนุน SMEs จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รวมถึงเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) ให้เติบโตเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) ต่อ สสว.ด้วย

#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ #ONEFTI
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย