เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายชาติชาย พานิชชีวะ นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร ส.อ.ท.  เข้าร่วมหารือและแสดงความยินดี กับนายดามพ์ บุญธรรม เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ณ ห้องประชุมกรมเอเชียใต้ฯ กระทรวงการต่างประเทศ

จากการหารือ พบว่าในปัจจุบันราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้มีการดำเนินนโยบาย Saudi Arabia’s Vision 2030 ซึ่งมีเป้าหมายในการกระจายการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงการให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบริการ ซึ่งเป็นจุดแข็งของไทย

โดยไทยได้มีการฟื้นความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมื่อช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งภาคเอกชนไทยเล็งเห็นโอกาสในการขยายการค้าการลงทุนร่วมกันในอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัสดุก่อสร้าง

ทั้งนี้ ส.อ.ท. ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมในการผลักดันการดึงดูดการลงทุนจาก ซาอุดีอาระเบีย ผ่าน Public Investment Fund (PIF) ที่ต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนให้เกิดความสำเร็จก่อนเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับภาคเอกชนซาอุดีอาระเบียที่ต้องการลงทุนในไทยต่อไป ซึ่งไทยถือว่ามีแต้มต่ออย่างมาก ไม่เพียงเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ แต่ยังรวมไปถึงระหว่างประชาชนต่อประชาชนด้วย